Συνέντευξη με τον Γεώργιο Κώτσαλο

Συνέντευξη με τον κ. Γεώργιο Κώτσαλο, Πρόεδρο του Ελληνο – Ολλανδικού Επιμελητηρίου

Επάνω